usbulgarianmex

Български Език

iStock 000004281661XSmall

Нашите цели:

 

Съзидание

Ние се стремим да открием решения за огромен спектър от препятствия с които клиентите ни се сблъскват. Постигаме това с постоянно изучаване на променящия се правила на играта, регулациите, съдебната практика и политика. На тази база – нашата фирма фокусира усилията си върху намирането на решения за нашите клиенти според техните специфични обстоятелства.

Отговорност

Консултирайки хиляди клиенти по имиграционни въпроси през последните 22 години, „KARENEVA LAW FIRM“ има богат опит за избиране на най-добрия подход и стратегия, съобразен с конкретните обстоятелства на всеки клиент – за постигането на желаните резултати.

Прецизност и контрол

Следенето на процеса на делата на нашите клиенти и информирайки ги за прогреса им са две важни дейности! Правейки това, фирмата ни постига експедитивното обработване на делата в резултат на което клиентите ни имат повече яснота и увереност в процеса.


  • ВРЪЩАНЕ КЪМ ОБЩНОСТТА
  • ПРО-БОНО ПРАВНИ УСЛУГИ

                   Нашата фирма се гордее с помощта, която оказваме на не-толкова успелите членове на Мексиканската общност, тъй както и на църковни организации и техните служители – на про-боно или намалени цени на услугите. Ние предоставяме безплатни имиграционни консултации за Испанско говорещата общност, също така в няколко църкви на остров Мауи (веднъж седмично). Работим още с Епархиите на гр. Далас и Хонолулу, координирайки усилията си в помощ на Латино общността.

Нашите емиграционни семинари са безплатни и се състоят от въведителна информативна лекция, засягаща нови имиграционни закони и законопроекти. В края на всяка лекция ние отговаряме на имиграционни въпроси от присъстващите, преглеждаме и коригираме при нужда тяхната документация.

.

УЧАСТИЕ НА ЖЕНИ И МАЛЦИНСТВАТА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ            

USA Immigration Kareneva Ltd. е 100 процента управлявана и притежавана от жена.

 


Имиграционно право:

*Работни визи, пеетиции за политическо убежище, зелена карта, роднински визи;

*Обжалване на решения за депортиране пред INS, Имиграционен съд, Апелационен съд и Върховен съд. 

 

Връщане на предишна страница