usbulgarianmex

Български Език

 • За нашият опит в семейно базираната имиграция

iStock 000004330295XSmall

USA Имиграция Каренева ЕООД., специализира и притежава широка експертиза в семейно-базираното имиграционн право. Изброено по-долу са най-често извършваните от нас услуги и консултации:

 • Петиции за натурализиране;
 • Петиции за промяна на статуса / постоянен пребиваващ статус в САЩ;
 • Петиции за най-близки членове на семейството;
 • Фамилно базирани петиции от граждани на САЩ - за деца не-сключили брак;
 • Петиции за партньори на не-женени синове и не-омъжени дъщери от перманентно пребиваващи;
 • Петиция за женени синове и омъжени дъщери на граждани на САЩ;
 • Петиция за братя и сестри на граждани на САЩ;
 • Петиция за промяна чрез консулска намеса;
 • Петиция за чуждестранна годеница / годеник;
 • Петиция за вдовица или специален имигрант;
 • Канцелиране на екстрадиция за граждани и не-граждаи на САЩ, и т.н.