usbulgarianmex

Български Език

Публикации и Презентации:

articles

Г-жа Каренева е автор на следните публикации по имиграционно право, публикувани от „Midwestern State University College Press”:

         -"Inconsistency and Confusion with Call-In Special Registration" – 2002 г.;

- Публикацията на Г-жа Каренева - "Mail Order Brides, Green Cards and Other Immigration Issues in Family Law" беше представена пред “Denton County Family Law Section“ през Септември in 2003 г.;

- "Горещи имиграционни теми за малкия бизнес“ беше изнесена пред „Dallas Metropolitan Association of Subcontractors (“SAM”)“ във Далас, Тексас през Септември 2003 г.;

- През 2007 г. г-жа Каренева и трудово правния адвокат г-н. „Sewell “Spike” Cutler of Cutler & Smith“ публикуваха “Update on No-Match Regulation” в „United Masonry Contract Association“ Monthly Journal (UMCA Journal);

-През Януари 2008 г. журналът на „UMCA“ издава статията“ Update on New I-9 Form and Applicant Regulations”, друга публикация със съвместно авторство на г-н “Cutler“ и г-жа Каренева.