usbulgarianmex

Български Език

Нашата експертиза включва:

ist2 1321767 scales of justice

  • Изясняване и промяна на статус – статут за постоянно пребиваване;
  • Семейни имиграционни петиции, петиции за сключване на брак, преодоляване на различни препятствия при издаването на визи, смърт на петиционера, оттегляне на петиции, прекъсване на консулския процес по различни причини и т.н.
  • Апели пред Консулството поради Екстремни обстоятелства: I-601А, I-212, Акт за Защита на Децата, Акт за Гражданска Натурализация на Децата;
  • Иницииране на консулски процес в Съединените Американски Щати;
  • Придвижване ха Консулския процес извън страната и подготовка за интервю при последните стъпки на имиграционния процес;
  • САЩ гражданство и натурализационни постъпки, деривативно гражданство, Акт за Защита на Децата;

Ю. ЕС. ЕЙ. Имиграция Каренева ЕООД