usbulgarianmex

In Bulgarian

Елена П. Карaенева

Адвокат по Имиграционно Право

1314 East Belt Line Road
Carrollton, Texas 75006

Phone: (972) 446-8884
Fax: (972) 446-6344

Имиграционно право:

*Работни визи, пеетиции за политическо убежище, зелена карта, роднински визи;

*Обжалване на решения за депортиране пред INS, Имиграционен съд, Апелационен съд и Върховен съд.